Кметът Икономов направи първа копка за водния цикъл

Кметът Икономов направи първа копка за водния цикъл

На 18 Юли 2013 г., в община Банско се проведе пресконференция и церемония по първа копка по проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския кохезионен фонд. Той предвижда до края на 2014 г. да бъде рехабилитирана водоснабдителната и канализационната мрежа в града, както и да бъде изградена пречиствателна станция за отпадни води. Проектът е един от най-значимите и амбициозни за община Банско. Той представлява интегриран воден цикъл в рамките на града, в чийто обхват попадат изграждането на Пречиствателна станция за отпадъчни води; реконструкция и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа в източната и западна части на града в рамките на регулацията; както и корекция на р. Глазне с дължина около 1 км с цел защита от заливане на пречиствателната станция и съпътстващите съоръжения. Реализацията на проекта ще спомогне за намаляване загубите на питейна вода, а оттам и за постигането на основната социално-икономическа цел на проекта, а именно подобряване на водоснабдителните услуги и на хигиенните и здравни условия в проектната област.

   

0 коментарa

Виж още