Кметът на Гълъбово Николай Тонев подписа 5 договора за над 600 000 лева

Кметът на Гълъбово Николай Тонев подписа 5 договора за над 600 000 лева

На 06.08.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ кметът на община Гълъбово г-н Николай Тонев подписа 5 договора по Европроекти. Това са “Рехабилитация на градски парк /общински зелени площи/ – кв.II -ри, гр. Гълъбово”, „Да съхраним културното наследство /традиции/ – мост между минало и настояще и празнуваме заедно на открита сцена“, „Реконструкция и ремонт на Дом на културата “Енергетик” гр. Гълъбово”, „Частичен ремонт на читалище Просвета” гр. Гълъбово и „Рехабилитация на Парк /парково пространство, в центъра на с.Главан“. Проектът “Рехабилитация на градски парк /общински зелени площи/ – кв.II -ри, гр. Гълъбово” е с одобрена субсидия 63 843,25 лв. без ДДС. Общата цел на проекта е благоустрояване на терен отреден за градско парково пространство и озеленяване в кв. ІІ-ри на гр. Гълъбово. Всички тези дейности ще допринесат за нормално съвременно и безопасно придвижване на населението и гостите на населеното място, подобряване на условията на живот в града и за задържане на населението в региона. Проектът „Да съхраним културното наследство /традиции/ – мост между минало и настояще и празнуваме заедно на открита сцена“ на Община Гълъбово по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“, 323Б „Опазване и възстановяване на културното наследство“ е одобрена субсидия 72 014,41 лв. без ДДС. С реализацията на този проект община Гълъбово цели да подобри условията за съхраняване, обновяване и модернизиране на културното наследство, като основна задача е да се положат максимални усилия за запазване за бъдещите поколения местното културно наследство. Проектът „Реконструкция и ремонт на Дом на културата “Енергетик” гр. Гълъбово” на Община Гълъбово е с одобрена субсидия 189 777,32 лв. без ДДС. Общата цел на проекта е ремонт на вътрешни помещения /гримьорни/ и прилежащи коридори на сградата, външна топлоизолация, с цел възстановяване и осигуряване на съвременни условия за развитие на културно-масовите дейности, като предпоставка за осигуряване по-високо качество на живот и нови възможности за социално и културно развитие на общността. Проектът „Частичен ремонт на читалище просвета” гр. Гълъбово на Община Гълъбово. Одобрената субсидия е в размер на 143 286, 50 лeвa, по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”. Общата цел на проекта е ремонт на покрива, ремонт на вътрешни помещения и прилежащи инсталации на читалищната сграда с цел възстановяване и запазване на автентичния облик и дух на читалището, като предпоставка за осигуряване по-високо качество на живот и нови възможности за социално и културно развитие на общността. Проект „Рехабилитация на Парк /парково пространство, в центъра на с. Главан“ е с одобрената субсидия е в размер на 33 462,24 лв. без ДДС, по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”. Общата цел на проекта е благоустрояване на парк /парково пространство/ от 17450 кв.м в центъра на с. Главан, община Гълъбово . Това е пряко свързано с подобряване условията на живот в населените места посредством подобряване на достъпа до различни видове услуги и качествена инфраструктура и по-добра среда за живот за населението.

   

0 коментарa

Виж още