Кметът на Казанлък е избран за представител в Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на Европа

Кметът на Казанлък е избран за представител в Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на Европа

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова е избрана за заместник-член на Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа. Това съобщава секретарят на българската делегация в Конгреса Димитър Пехливанов. Номинацията на кмета на община Казанлък за заместник-представител на Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа бе направена от Националното сдружение на общините в Р България (НСОРБ) в края на м. ноември 2014 г. и към днешна дата изборът на Галина Стоянова вече е факт. Очаква се кметът на община Казанлък Галина Стоянова да вземе участие в предстоящата пролетна 28-а сесия на Конгреса, която ще се проведе в края на месец март 2015 г. Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа е един от основните органи на Съвета на Европа. Неговите главни функции са свързани с развитието на местната демокрация в държавите членки на СЕ. България е член на Конгреса от 1992 г. Негов основополагащ документ е Европейската харта за местно самоуправление, в която са заложени всички основни принципи на функционирането на местното самоуправление – изборност на ръководните органи, право на автономност при вземане на решения, самостоятелно управление на бюджета, право на консултиране и др. Конгресът следи за развитието на местното самоуправление в Европа и правилното прилагане на Хартата, като за целта организира наблюдателски мисии в отделни държави, приема доклади, документи и др. Пленарните сесии на Конгреса се провеждат два пъти годишно – пролет и есен, отделно от това има и изнесени заседания и комисии, обикновено извън Страсбург, където е неговата централа. Заместник-членовете на делегацията участват с пълни права във всички прояви на организацията.

   

0 коментарa

Виж още