Кметът на Казанлък с престижна номинация

Кметът на Казанлък с престижна номинация

С решение от 21 ноември 2014 г. на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (УС на НСОРБ) кметът на община Казанлък Галина Стоянова е номинирана за заместник-представител на националната делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Решението вече е внесено за одобрение в Министерски съвет, съобщава за високото признание на кмета на община Казанлък изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова. По процедура след това Конгресът ще бъде уведомен за направената промяна и официалното приемане на новия устав на делегацията. Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа е един от основните органи на Съвета на Европа. Неговите главни функции са свързани с развитието на местната демокрация в държавите членки на СЕ. България е член на Конгреса от 1992 г. Негов основополагащ документ е Европейската харта за местно самоуправление, в която са заложени всички основни принципи на функционирането на местното самоуправление – изборност на ръководните органи, право на автономност при вземане на решения, самостоятелно управление на бюджета, право на консултиране и др. Конгресът следи за развитието на местното самоуправление в Европа и правилното прилагане на Хартата, като за целта организира наблюдателски мисии в отделни държави, приема доклади, документи и др. Пленарните сесии на Конгреса се провеждат два пъти годишно – пролет и есен, отделно от това има и изнесени заседания и комисии, обикновено извън Страсбург, където е неговата централа. Заместник-членовете на делегацията участват с пълни права във всички прояви на организацията.

   

0 коментарa

Виж още