Кметът на община Казанлък предприе мерки за предотвратяване на ромските набези в землището на с. Копринка

Кметът на община Казанлък предприе мерки за предотвратяване на ромските набези в землището на с. Копринка

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова, заместник-кметовете Петър Косев и Даниела Коева, общинският посредник Гинка Щерева, специалисти в общинска администрация проведоха среща на 5 август вечерта с жители на с. Копринка по повод изпратена от тях жалба за кражби в землището на селото от роми, живеещи на язовирното селище. На срещата присъстваха още кметът на Копринка Стойчо Василев и представители на РУ „Полиция“-Казанлък начело с Дончо Тилев. Според жителите, ромите от язовирно селище „Копринка“ се препитават, като крадат всичко, което отглеждат стопаните – царевица, зеленчуци, плодове, орехи, люцерна. Стъпкват с каруците си насажденията и ги унищожават, берат ябълките на зелено и ги продават в други населени места на ниски цени, пускат безразборно конете си и други животни в нивите на хората и нищо не остава след тях. Друг посочен проблем бе незаконната сеч на дърва за огрев. След много дебати, изясняване на ситуацията и кой какво е свършил или не е свършил, за да не случват тези неща в селото, кметът на община Казанлък Галина Стоянова предложи на присъстващите на срещата – жители на Копринка и роми от язовирното селище, две решения. Пряко възможностите на Община Казанлък, предвид утежненото финансово състояние с появилото се допълнително задължение към „Тракия трейд“ от 3.3 млн. лева, още от 7 август ще бъде назначен още един пъдар в Копринка. Той, заедно със стария пъдар и с кмета на населеното място обаче имат изключителната отговорност да изпълняват задълженията си по Наредбата за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция, съгласно която имат право да отнемат имущество в полза на Общината, включително животни и каруци. В края на месец август ще бъде направена втора среща с жителите на селото, за да се видят резултатите от тази мярка. Кметът Галина Стоянова се обърна и към ромите, живеещи в общински жилища на язовирно селище „Копринка“. Тъй като те не са плащали наем за тези жилища и дължат общо над 20 000 лева, тя ги предупреди, че още до края на седмицата ще бъдат уведомени с писма да се издължат в 7-дневен срок. След изтичането му комисия от Община Казанлък ще провери договорите на всички наематели. Спрямо тези, които са неизрядни, ще бъдат предприети съответните законови мерки – те ще бъдат изведени от общинските жилища, като ще им бъде предоставена възможност да си закупят парцели и да си построят жилища с отстъпено право на строеж. Общината няма друг вариант за тях, тъй като те са нередовни платци и законът повелява това, предупреди ромите кметът на община Казанлък.

   

0 коментарa

Виж още