Кметът на община Казанлък се срещна с представители на Чешкото посолство

Кметът на община Казанлък се срещна с представители на Чешкото посолство

На срещата днес, бяха представени съвременни чешки електробуси.

Чешките представители, потвърдиха тенденциите в развитието на модерния екологичен транспорт и по време на състоялата се днес среща в Община Казанлък, представиха предимствата на електробусите, които могат да заместят изграждането и поставянето на скъпоструващите тролейбусни линии.

Припомняме, че още в началото на октомври, пред обществеността на град Казанлък, бе представено „Подробното прединвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския транспорт“ и бяха коментирани различните дейности и варианти на проекта за подобряване на Системата на градския транспорт. Въз основа на направения анализ, експертите от община Казанлък избраха третата алтернатива, предложена от проекта, а именно: „Екологичен и иновативен интегриран градски транспорт“, в която са предвидени следните дейности:

- Въвеждане в град Казанлък на информационна система за управление на градски транспорт, която да улеснява гражданите;

- Рехабилитация на основните и най-натоварени булеварди в града;

- Закупуване на нови електробуси;

Рехабилитация на 23 градски спирки.

 Към настоящият момент, община Казанлък, може да получи финансиране за интегрираният градски транспорт по ОП „Региони в растеж“, чиято стойност е над  3 млн.лв., а за втория етап, общнарите предвиждат сумата да надхвърли 5 млн. лв.

Освен тези инвестиции, в рамките на проекта е включено и закупуването на 6 бр. чисто нови електробуса. Четири от превозните средства, трябва да бъдат с  дължина - 8 метра, а другите два с дължина 10,5 м. Всички те ще послужат за обслужването на  пътниците от градския транспорт. През втория етап, проекта предвижда закупуването на още  6 електробуса.

По време на рандевуто с официалните представители на Република Чехия, г-жа Стоянова, кмет на община Казанлък, сподели какви са основните проблеми с градският транспорт: остаряла тролейбусна мрежа, чието обновяване би струвало над 1 млн. лв.

От своя страна чешките представители на посолството у нас,  приветстваха интереса на казанлъшката община към модерните електромобили.

 

   

0 коментарa

Виж още