Кметът на Община Стара Загора проведе среща с ръководството и представители на РДНСК-Стара Загора

Кметът на Община Стара Загора проведе среща с ръководството и представители на РДНСК-Стара Загора

Днес кметът на Община Стара Загора проведе среща с ръководството и представители на РДНСК-Стара Загора по негова молба – за да се обсъдят положителните, но и слабите места в съвместната работа, както и да се набележат мерки за подобряването им. През месец декември в Община Стара Загора ще бъде направена проверка на издадените през настоящата година няколко вида основни документи – разрешения за строеж, сигнали и жалби, преписки по параграф 184, удостоверения за въвеждане в експлоатация и тн. "Ще се съблюдава за спазване на сроковете за издаване на документите, прилагане на констативни протоколи и др." – уточни инж.Женя Пеева, главен инспектор в сектор Стара Загора на РДНСК Югоизточен район. Представителите на Община Стара Загора на срещата от своя страна заостриха вниманието на изключително късия – 7 дневен срок – за разглеждане на строителни книжа и изготвяне на строително разрешително. „Очакванията на инвеститорите към Община Стара Загора са изключително големи, а ние все по-често се сблъскваме с недобре свършена работа на проектанти и надзор, което ни пречи да спазим този къс срок" – коментира на срещата проф.Димитър Динев, заместник-кмет на Община Стара Загора. Коментирани бяха и някои противоречия в Закона за устройство на териториите спрямо справянето с незаконното строителство. „Много граждани в жалбите си до Общината я ползват за арбитър за решаване на междусъседски отношения, а такива са 90% от жалбите, по които трябва да правим проверки" – каза на срещата инж.Ангел Стоманярски, началник отдел "Контрол по ЗУТ" в Община Стара Загора. "Ще продължим да работим в още по-тясно взаимодействие, защото са наложителни решителни мерки относно незаконното строителство" - каза на срещата проф.Светлин Танчев. В срещата участваха още инж.Христо Щерев – началник сектор Стара Загора в РДНСК Югоизточен район, гл.арх. на Община Стара Загора, инж.Митьо Славов-директор дирекция „Строителство и инвестиции", началници на отдели в строителната и архитектурна дирекции на Община Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още