Кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев изпрати поздравителни адреси

Кметът на Община Стара Загора  проф.Светлин Танчев изпрати поздравителни адреси

Кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев изпрати поздравителни адреси на 66 управители на медицински заведения, ,ръководители на професионални съюзи и организации, лекари от община Стара Загора по случай 7 април – Световен ден на здравето. Специален поздравителен адрес от проф.Танчев бе изпратен и до д-р Евгений Желев, Министър на здравеопазването. В адреса се казва: „Уважаеми д-р Желев,Приемете моите поздрави по случай 7 април – Световен ден на здравето, Ваш професионален празник! Благодаря Ви за грижите и помощта за здравния сектор в Стара Загора ! Неоспорима истина е, че Стара Загора е град, в който хората намират медицинско лечение и обслужване на високо ниво - благодарение на труда и непрестанния стремеж към усъвършенстване на своите лекари, медицински сестри, фелдшери и работещи в системата на здравеопазването.Желая Ви от сърце спорна работа, успехи, удовлетворение, здраве и лично щастие! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!” И с основния си закон от тази година – Бюджет 2009 – Община Стара Загора има заложени значителни средства за развитие на здравеопазването. В приетия на сесия на 26 февруари тази година Бюджет със средства от държавни субсидии през 2009 година ще се финансират: заплати и социални осигуровки на медицински и друг персонал в 9 детски ясли и 60 здравни кабинети в училищата и детските градини; средства за заплати и социални осигуровки на 389 лекари и друг персонал в диспансерите; издръжка на 11 460 болни в диспансерите. В Бюджет 2009 на Община Стара Загора е планирано увеличение на капитала на общински търговски дружества в размер на 2 550 000 лева. От тях разпределени за: - „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Стара Загора” ЕООД са 250 000 лева - „Областен диспансер за кожни и венерически заболявания със стационар – Стара Загора” ЕООД са 60 000 лева - „Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар град Стара Загора” ЕООД са 50 000 лева - „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – град Стара Загора” ЕООД са 60 000 лева - „Диагностично консултативен център І Стара Загора” ЕООД са 70 000 лева - „Медицински център І Стара Загора” ЕООД са 45 000 лева - „Дентален център І – Стара Загора” ЕООД са 15 000 лева Тези средства са за закупуването на апаратура и извършването на капиталови ремонти. Всички 4 диспансера са собственост на община Стара Загора, което е голяма придобивка за всички, ползващи услугите им не само от региона, но и от съседни области. През 2000 година диспансерите са преобразувани в търговски дружества с разрешение за лечебна дейност. Ръководството на диспансерите се избира от Общински съвет. Дейността им се финансира по стандарт, определян от Министерството на здравеопазването всяка година (финансиране на държавни дейности чрез общинските бюджети). За всеки вид диспансер стандартът определя специфична субсидия въз основа на преминал болен. Община Стара Загора финансира ремонти и закупува апаратура за нуждите на тези здравни заведения. Диспансерът за онкологични заболявания има междуобластни функции, а диспансерът за психиатрични заболявания е с междуобластни функции само по отношение на поддържаната от него Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК). Кожно-венерическият диспансер и пневмо-фтизиатричният диспансери обслужват 11-те общини в областта. При разпределението на всички разходи за общински дейности по функции през тази година най-голям дял от бюджетните средства след Образование /29,21%/ и Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда /12,48%/ има Здравеопазването с 11,19 % - сочи справката в Бюджет 2009 на Община Стара Загора. Планираните за тази година Разходи за Делегирани държавни дейности в Здравеопазване са 9 865 000 лв – за заплати и осигуровки 2 145 000 лв, за издръжка – 65 000 лв, субсидии за лечебни заведения – 7 655 000 лв. За общински дейности по функция Здравеопазване са заделени 1 100 000 лв. С грижа за здравословното и добро хранене на хронично-болни хора Община Стара Загора дофинансира и режийните разноски за едно обедно хранене в Диетичен стол е в размер на 0.75 лева.

   

0 коментарa

Виж още