Кметът на Община Стара Загора ще подпише договор за Интегриран воден проект на града на стойност 39 млн. лева

Кметът на Община Стара Загора ще подпише договор за Интегриран воден проект на града на стойност 39 млн. лева

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров и министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще подпишат договор за изпълнение на „Интегриран воден проект за Стара Загора“ на стойност 39 млн. лева по Оперативна програма „Околна среда“. Това съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора. Проектът включва строителство на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на ПСОВ и канализационна мрежа в с. Богомилово. Срокът за изпълнението му е до края на 2014 г. След подписването на същото място ще се проведе Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” На заседанието ще бъде представен физическия напредък по програмата, както и одобрен Годишния доклад за напредъка за 2011 г. В програмата са включени още: представяне и одобряване на допълнение към ОПОС: определяне на ПУДООС като конкретен бенефициент по програмата, представяне и одобряване на критерии за оценка във връзка със процедура за предоставяне на БФП на ПУДООС за закриване на депа, представяне на концепция за програмиране на следващия програмен период и представяне на проекти по програмата.

   

0 коментарa

Виж още