Кметът на София Йорданка Фандъкова ще подпише договор по спечелен проект за адаптация на минерална баня

Кметът на София Йорданка Фандъкова ще подпише договор по спечелен проект за  адаптация на минерална баня

На 23 ноември 2011г. (сряда) в 12.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще подпише договора за спечеления от Столичната община проект по Оперативна програма „Регионално развитие” „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активното присъствие на минерална вода – І-ви етап”. Договорът ще бъде подписан в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, с ръководителя на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. Схемата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/3.1-03/2010 «Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции». След реализирането на този проект, в сградата на бившата общинска минерална баня ще бъде разкрит Софийски исторически музей, който към момента няма постоянно действаща експозиция. Официалното подписване ще се състои от 12:00 часа в сградата на Централната Минерална баня – централно фоайе.

   

0 коментарa

Виж още