Кметът на Стара Загора лично инспектира училищните ремонти

Кметът на Стара Загора лично инспектира училищните ремонти

Кметът на Община Стара Загора проф. Светлин Танчев, зам.-кметът проф. Димитър Динев, шефът на Дирекция "Строителство и инвестиции" инж. Митьо Славов, инспектори, специалисти и журналисти направиха вчера оглед на изпълнените ремонтни дейности на детски градини и училища. "За първи път ремонт на ЦДГ No 7 "Светулка" се извършва през лятото, в такъв голям мащаб и при такова отлично качество - докладва директорката Грозданка Ранчева. - Строителната фирма на Асен Михайлов започна и свърши ремонта в предвидения срок. Това даде възможност с усилията на персонала и на родителите да почистим градината и да приемем от 8 септември 9 от 12-те групи деца. В градината растат 336 дечурлига от 3- до 7-годишна възраст." Децата на ЦДГ No 66 "Детски рай" посрещнаха драгите гости с китка здравец. "33 години чакахме този ремонт - каза развълнувано директорката Стефка Колева. - Това, с което се сдобихме след ремонта, е невероятна радост и за децата, и за родителите, и за целия персонал на една от най-големите и предпочитани детски градини." Третата спирка беше ХI основно училище "Николай Лилиев". Ремонтът, започнал в началото на юли, успешно приключва. По 130 души са работили на две смени, за да се изпълни договорираният огромен обем работа с пълно обновяване на цялата огромна материална база. В най-добрия случай фирмите са настоявали поне за 6-месечен срок на изпълнение. Търгът спечели и устоя на думата си фирма "Макос" ООД със собственик Мако Арнаудов. Вложените средства са над 660 хил. лв., плюс 48.5 хил.лв. за газификация на училището. През това лято са направени ремонти още в VII ОУ "М. М. Кусев" и Гимназия "Христо Ботев", ХII ОУ "Г. Гърбачев". В СУ "Т. Каблешков" са ремонтирани 4 стаи в западното крило, в ОДЗ No 1 "Звънче" и др. През 2008 г. Община Стара Загора кандидатства по Оперативна програма "Регионално развитие" пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството за ремонт и саниране на детски градини и общински училища на стойност 6 млн. лв. Предложени са за основен ремонт Х ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", VI ОУ "Свети Никола", ЦДГ No 17 "Знаме на мира", ЦДГ No 23 "Кипарис" и филиала, СДГ No 16 "Горски кът" на Старозагорските минерални бани и ОДЗ No 26 "Лилия", с. Хрищени. Отоплението на общинските училища и детски градини се извършва с природен газ, промишлен газьол, еленергия и твърдо гориво. През 2008 г. са газифицирани ХI ОУ "Н. Лилиев", СДГ No 10 "Светлина", СДГ No 24 "Радост" и ЦДГ No 25 "Ален мак", извършена е частична смяна на неработеща отоплителна инсталация на ЦДГ No 17, сменени са отоплителните котли на VI ОУ и ГПЧЕ "Ромен Ролан". Вече 20 училища и 13 детски градини се отопляват с природен газ. С промишлен газьол се отопляват 9 детски градини и 7 училища. С твърдо гориво се отопляват 1 детска градина и 8 училища, а с еленергия - 2 детски градини. Амбицията ни е в рамките на мандата да направим основни ремонти на по-голямата част от училищата и детските градини на общината, каза проф. Светлин Танчев. Сигурен съм, че това ще стане в нашия красив и чист град. Стара Загора има 35 общински училища - 27 в града и 8 в селата, и 25 детски градини - 22 в града и 3 в селата. На 15 септември училищния праг ще прекрачат 1530 първокласници. На чиновете си те ще намерят книжка "Български народни приказки" на издателство "Славена" със специално послание на кмета на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев, отпечатано в книжката.

   

0 коментарa

Виж още