Кметът на Стара Загора определи местата за агитация по време на предизборната кампания

Кметът на Стара Загора определи местата за агитация по време на предизборната кампания

Определени са 25 места в 7-те административни бюра в град Стара Загора, където кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да поставят плакати и други агитационни материали, по време на предизборната кампания за предстоящите на 5 октомври 2014 г. парламентарни избори в Република България. Те са описани в приложение към заповедта на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров от 01.09.2014 г. В останалите населени места на общината за тази цел ще се използват информационните табла за реклами и съобщения. Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в заповедта се счита за административно нарушение, освен ако в закона е предвидено друго. Забранява се поставянето на плакати и други агитационни материали на сградите и обектите, които са общинска собственост, както и на спирките на градския транспорт, включително заслоните им. В забраната за агитация влизат още държавния и общинския транспорт, дърветата, стълбовете на уличното осветление и стълбовете на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден. При извършване на агитацията кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, са длъжни да спазват посочените в изборния кодекс ограничения. По решение на Районната избирателна комисия агитационните материали, поставени в нарушение на кодекса, се премахват или изземват. При необходимост това става със съдействието на органите на министерството на вътрешните работи. В изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии. Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден да премахват поставените от тях агитационни материали, предвижда още заповедта на кмета, която е публикуване на интернет страницата на Община Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още