Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова издаде заповед във връзка с протестите

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова издаде заповед във връзка с протестите

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова издаде заповед, с която нарежда на Директора на Столична дирекция на вътрешните работи, да предприеме всички необходими действия в кръга на правомощията си и с оглед на осигуряване на сигурността на гражданите, недопускане на нарушения на обществения ред и извършването на престъпления на територията на Столична община, при провеждане на протестни мероприятия и при събития, свързани със струпването на значителни групи от хора за периода - от 4-и септември 2013 г. до приключване на създалата се ситуация на всекидневни протести и контрапротести на територията на София, съгласно информацията, която предоставяме на СДВР и данните, с които СДВР разполага.Движението на пътни превозни средства да бъде спирано по преценка на органите на отдел „Пътна полиция” поетапно като не се допуска напрежение и опасност за здравето и живата на хората. След преценка на реалната ситуация и без да се застрашава сигурността и здравето на гражданите да не се допуска блокиране на ключови улици и булеварди от малки групи от хора. Да се създаде организация, при която служителите на СДВР, при изпълнение на задълженията си по осигуряване на обществения ред и безопасност на движението при провеждане на мероприятия по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите, да предприемат допустимите от закона мерки за осигуряване на незабавното и безпрепятствено придвижване на специализираните автомобили на Спешна помощ на Пожарна и аварийна безопасност.

   

0 коментарa

Виж още