Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и зам.-кметът Ирина Савина ще посетят 19 СОУ „Елин Пелин”

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и зам.-кметът Ирина Савина ще посетят 19 СОУ „Елин Пелин”

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и зам.-кметът Ирина Савина ще посетят 19 СОУ „Елин Пелин”, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Ще се състои пресконференция във връзка с приключване на строително-ремонтните дейности в 19 СОУ „Елин Пелин”, включено в обхвата на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161po001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", сключен между Столична община и МРРБ по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно Село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община“. Пресконференцията ще е от 11:00 ч. в 19 СОУ „Елин Пелин”, ул. „Яков Крайков” № 16, район „Красно село”.

   

0 коментарa

Виж още