Кметът се подписа под 5.7 млн. лв.

Кметът се подписа под 5.7 млн. лв.

Вчера, 3 февруари 2009 г., в София в Министерството на регионалното развитие и благоустройство заместник-министърът Искра Михайлова и кметът на Община Стара Загора проф. Светлин Танчев подписаха проект за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали". Общата сума на проекта - 5 784 049.99 лева. Срокът на изпълнение е 24 месеца. С парите ще бъде направен основен ремонт на Детска ясла No 5 "Първи юни", Детска ясла No 7 "Еделвайс", Седмична детска ясла No 13 "Росица", Санаториална детска градина No 16 "Горски кът" на Старозагорските минерални бани; Целодневна детска градина No 17 "Знаме на мира", Целодневна детска градина No 23 "Кипарис" и Обединено детско заведение No 26 "Лилия", село Хрищени; на VI oсновно училище "Свети Никола", Х oсновно училище "Св.Cв. Кирил и Методий" и Вечерно общообразователно училище "Захари Стоянов". Ремонтът касае обновяване на основните помещения, административните части, топли връзки, фоайета и стълбища; кабинети и физкултурни салони; перални, кухненски и сервизни помещения; санитарни възли и електрически инсталации; доставка и монтаж на детски съоръжения - катерушки, люлки, пързалки; внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи топлоизолация и подмяна на дограма; подобряване достъпа на хора с увреждания до изброените по-горе образователни институции. Очакваните резултати са създаване на съвременна образователна среда за 696 деца и 1277 ученици; подобрена и модернизирана работна среда за 288 души персонал от 10 учебни и образователни институции в Община Стара Загора. От придобивките ще се ползват над 22 000 граждани на Старозагорска община.

   

0 коментарa

Виж още