Кметът ще участва в шестата среща на Страсбургския клуб

Кметът ще участва в шестата среща на Страсбургския клуб

От 20 до 22 октомври кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев за първи път ще участва в работата на Шестата среща на кметовете на градове,които членуват в Страсбургския клуб. В рамките на срещата е предвидена и кръгла маса на тема „Европейска седмица на местната демокрация: конкретни инициативи за гражданско участие”. Проф.Танчев ще направи кратко представяне на добрите практики на Община Стара Загора в 5 основни аспекта в дебата „Доброто местно самоуправление – изискване към кметовете, предизвикателство към Европа”. Темите, по които ще се представят конкретни положителни резултати са: - Открита и прозрачна администрация, прозрачност при вземането на важни решения и информиране на гражданите - Достъп до информация на гражданите – чрез Интернет-страницата на Община Стара Загора, чрез Център за услуги и информация в сградата на общината, в който се предлагат 200 вида услуги, изградена е компютърна система, чрез която се проверява движението на всяка преписка. Разработването на проект за Кол-център на Община Стара Загора - Активен диалог с общността и достъпност на администрацията – редовни приемни дни, Интернет-форум за поставяне на въпроси и др. - Участие на общността в процеса на вземане на решения – изграждането на обществени съвети, каквито 2 има в момента - Ефективно финансово управление – необходима е финансова стабилност при управлението на бюджета, инвестиционната политика е насочена най-пълно да отговаря на изискванията за повишаване качеството на живот на гражданите. Програмата на посещението в Страсбург на кмета на Община Стара Загора включва посещение в Европарламента на 21 октомври и наблюдаване изказването на Президента на Франция Никола Саркози. /В последната седмица на всеки месец редовните сесии на Европарламента се провеждат в Страсбург, а предните 3 седмици – в Брюксел/. По-късно в същия ден започва официалното посрещане на кметовете на градове, членуващи в клуба. Те ще бъдат приветствани от кмета на Страсбург Ролан Рийс. Ще участват още и Данута Хубнер –комисар по евроразвитие, Антоанела Каньолати – директор на Конгреса за местни и регионални власти към Съвета на местните и регионалните власти към Съвета на Европа и Жан Луи Лорес – директор на Дирекция „Демокрация и политически въпроси” в Съвета на Европа. В Страсбургския клуб членуват 36 градове, а Стара Загора е сред учредителите през 2003 година. Кметът на френския град Ролан Рийс заема същия пост и в периода 1999-2001 година. По време на този мандат /през 2000 г./ той посети Стара Загора за откриването на модерен скенер в бившата Окръжна болница. Апаратът бе дарен от Френски червен кръст-Областен съвет Долен Рейн с президент г-н Арман Перего. Г-жа Антонела Каньолати също бе гост на Стара Загора на Международен форум на РАО"Тракия" и сдруженията на общини Тракия-Полис и Тракия-Кент, съответно от Гърция и Турция. Първото участие на проф.Танчев в заседанието на Страсбургския клуб е особено важно като доказателство за приемственост и знак за продължаване на особено близки отношения, установени преди 10 години между Община Стара Загора и Страсбург. Повече информация: Френският Червен кръст от област Долен Рейн със седалище в Страсбург е първата организация, която разви мащабна дейност на територията на Старозагорска община, която продължава и до днес. Мащабната хуманитарна мисия на френския Червен кръст имаше за цел да подпомогне развитието на група социални здравни заведения на бюджетна издръжка на общината, сред които най-големи бенефициенти бяха ОРБ Стара Загора, Дом на инвалида, Дом за сираци Мария Тереза . Практика През 1998 г. - първо официално посещение на делегация на Община Стара Загора в Страсбург и среща с кмета г-н Ролан Рийс. Това посещение постави началото на по-близки отношения между двете администрации. През 2000 г. Г-н Арман Перего е удостоен със званието Почетен гражданин на Стара Загора . През 2001 г. Създаден е Алианс Франция България - Алзас, чиято основна задача е разширяване и заздравяване на връзките между двете страни в областта на културата, образованието и търговията. Установяват се връзки и между журналистическите гилдии на двата града. През 2003 г. Създаден е Страсбургски клуб на местните власти по инициатива на кмета на Страсбург г-жа Келер. Сред съучредителите на клуба са 20 града от 11 страни от Източна Европа, като от българска страна участват Стара Загора, Пловдив и Русе. При създаването на клуба бе подписана Декларация от всички учредители, очертаваща политическото послание на градовете към Обединена Европа. По- късно към Страсбургския клуб се присъединяват още 14 града, за да достигне неформалната организация внушителната цифра от 36 града. Резултати Отпускане на стипендии за студенти от градовете на Клуба за стаж в Страсбург или в друг град от клуба. Отпускане на стипендии за хора на изкуството. Старозагорската художничка Цветелина Стефанова спечели такава стипендия. Семинар по европейските Стуктурни фондове Реализиран през септември 2004 г. с участието на двама специалисти от отдела по евроинтеграция на Община Стара Загора. Европейска квалификационна пътека по въпроси на градския транспорт. През месец декември 2005 година Община Стара Загора представи България традиционния Коледен базар в Страсбург. За пръв път страната ни официално участва в страсбургския коледен базар, който има 500-годишна история. Родните стоки и изделия бяха изложени в общо осем павилиона.

   

0 коментарa

Виж още