Колко е нормалното кръвно налягане ?

Колко е нормалното кръвно налягане ?

Редовното измерване на стойностите на кръвното налягане знаем е от изключителна важност. Едно от най-големите преимущества на тази практика е, че спомага за ранното диагностициране на хипертонията, тъй като са възможни случаи, при които в продължителен времеви период стойностите на кръвното налягане да са повишени, но в същото време човек да не усеща реални индикации за това. Да, обаче, високо кръвно налягане уврежда организма дори без бъде усетено. Става дума за поражения, нанесени върху основни органи, каквито са сърцето, мозъкът, бъбреците, очите, както и кръвоносната система в цялост. Ниското кръвно налягане също е източник на редица проблеми, но хипотонията е далеч по безопасна от хипертонията, затова за нея се говори по-рядко. Съвременната медицина препоръчва още от ранна детска възраст да започнат да се следят стойностите на кръвното нялягане. През периода от 9-та до 16-та годишнина на младия човек е добре при всеки подходящ повод и посещение при личния лекар кръвното налягане да бъде измервано. Това правило важи до навършване на възраст от 25 години средно, като след това са наложителни ежегодни замервания на кръвното налягане. След навършване на 36 години, кръвното налягане трябва да се измерва поне два пъти в годината. Ако някое от периодичните измервания покаже повишени стойности, за каквито се смятат стойности над 130/139 на 85/89, проведете 10-дневен курс, през време на който всеки ден мерете кръвното си налягане веднага след ставане и стриктно го записвайте заедно с пулса. След изтичане на 10-те дни посетете личния си лекар, за да ви насочи към похдодяща терапия.

   

0 коментарa

Виж още