Колко семейства в Стара Загора получават помощи?

Колко семейства в Стара Загора получават помощи?

В Стара Загора само през месец юли, Дирекция "Социално подпомагане" е отпуснала общо 133 месечни помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП, като в тях са обхванати няколко групи лица и семейства. Сред тях са безработни лица които са в трудоспособна възраст и с редовна регистрация в Дирекция "Бюро по труда" в града; лица които са в нетрудоспособна възраст и лица с трайни увреждания. Освен тези помощи по реда на чл. 16 от ППЗСП е отпусната и една еднократна помощ, пише starozagorci.com.

За месец юли тази година, месечни помощи за деца са получили 10058 семейства на основание Закона за семейни помощи за деца. А от 16 юли в ДСП град Стара Загора започна и предоставянето на ваучери за ежемесечни помощи за деца отпуснати в натура, според индивидуалните потребности на детето.Само за месец юли 2016 година, помощите възлизат на сума 6502 лв.

В натура се изплащат отпуснатите помощи на непълнолетните, а в ДСП град Стара Загора по реда на чл.7 от ЗСПД / месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст/ и по реда на чл. 8 от ЗСПД /месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година/, като: По чл. 7 ЗСПД за месец юли 2016г. – 60 майки за 65 деца, на непълнолетните майки се предоставят ваучери. Само по чл. 8 ЗСПД за месец юли тази година, помощи са били отпуснати на 40 майки.

За предходните 12 месеца в Закона за Държавния бюджет на Република България за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, средномесечния доход на член от семейството е определен от 01.07 тази година и е в размер на 400.00 лв.

   

0 коментарa

Виж още