Комисията по досиета обяви имената на 17 членове на политически кабинети с принадлежност към бившата ДС

Комисията по досиета обяви имената на 17 членове на политически кабинети с принадлежност към бившата ДС

Комисията по досиета обяви имената на 17 души – членове на политически кабинети в министерства, аналогични на сегашния Министерски съвет, за които е установена принадлежност към структури на бившата Държавна сигурност. Трима от тях са членове на сегашния кабинет, това са началникът на кабинета на министъра на правосъдието Маргарита Попова – Йоханна Разпопова, началникът на кабинета на министъра на здравеопазването Силвия Томова и бившият говорител на Министерството на външните работи Драговест Горанов. Четирима сътрудници на структури на бившата ДС е имало в кабинетите на Тройната коалиция, шестима - в кабинета на НДСВ и четирима – в кабинета на ОДС. Това са: Албена Вуцова, Началник на кабинета на министъра на образованието и науката от 18.07.2003 г. до 01.08.2003 г. Вуцова е била агент на ДС, управление IV-I-I с псевдоним Юлия. Александър Георгиев Урумов, началник на направление "Информация и връзки с обществеността" в Министерството на отбраната от 04.08.1997 г. до 12.01.2001 г. Урумов е сътрудничил на ДС, управление 03-05-03 в качеството си на агент с псевдоним Абел. Урумов е обявяван в решения на комисията по досиета три пъти досега – при проверката на кандидати за евродепутати и народни представители и на БНБ. Весел Викентиев Етугов, парламентарен секретар на Министерството на труда и социалната политика от 16.06.1997 г. до 24.07.2001 г. Бил е щатен служител на ДС, отдел IV, ПГУ. Обявяван е в три решения на комисията досега – при проверката на МВР и на две агенции. Ганчо Неделчев Ганев, началник на кабинета на министъра на външните работи от 10.09.2007 г. до 20.07.2009 г. Сътрудничил е на ДС, управление II-IХ в качеството си на агент с псевдоним Генчев. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ганчо Неделчев Ганев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Той е обявяван в решението на Комисията по досиета за дипломатите. Дора Василева Цветкова, парламентарен секретар на Министерството на образованието и науката от 26.05.2004 г. до 16.07.2005 г. Сътрудничила е на ДС, управление VI-I-I в качеството си на агент с псевдоним Николова. Досега е обявявана в две решения на комисиите по досиета за проверка на медиите. Драговест Горанов Горанов, директор на дирекция "Служба на говорителя" в МВнР от 08.09.2008 г. до 18.01.2010 г. Говорител на МВнР от 19.01.2010 г. до 21.02.2010 г. Сътрудничил е на ОУ на МВР-Ямбол-ДС-отделение "разузнавателно"; ДС, ПГУ-III, ПГУ-IV в качеството си на агент, секретен сътрудник, с псевдоним Гошо. Обявен е с решението на комисията и при проверката на дипломатите. Иван Кирилов Палчев, началник на кабинета на заместник министър председателя Емел Етем от 03.04.2009 г. до 27.07.2009 г. Сътрудничил е на ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-V в качеството си на агент с псевдоним Цеко. Обявен е в две решения на комисията – за проверка на народни представители и на дипломати. Йоханна Владимирова Разпопова, началник на политическия кабинет на министъра на правосъдието от 10.08.2009 г. Сътрудничила е на ДС, управление VI-I-III като агент с псевдоним Иванова. Никола Асенов Диков, парламентарен секретар на Министерството на транспорта от 15.01.2001 г. до 01.05.2001 г. Сътрудничил е на ДС, управление II-VII-III; управление II-Х-III; управление II-Х-I; управление IV-II-II като сътрудник, агент с псевдоним Пламен. Обявен е при проверката на КРС. Орлин Иванов Иванов, началник на кабинета на министъра на отбраната от 12.05.2008 г. до 27.07.2009 г. Щатен служител на ДС, управление III. Петър Георгиев Воденски, началник на кабинета на министъра на външните работи от 10.09.2004 г. до 22.08.2005 г. Сътрудничил на РУ-ГЩ като сътрудник с псевдоним Велинов. Щатен служител на РУ – ГЩ. Обявен е при проверката на дипломатите. Райко Страхилов Райчев, началник на кабинета на министъра на външните работи от 22.08.2005 г. до 08.09.2007 г. Сътрудничил на ДС, ПГУ-Х, ПГУ-III като секретен сътрудник с псевдоними Велин-1 (Велин; Велин-2). Обявен е при проверката на дипломатите. Роза Димитрова Тричкова, началник на сектор "Връзки с обществеността и информационно обслужване" в Министерството на околната среда и водите от 19.11.2001 г. до 07.02.2002 г. Сътрудник на ДС, ВГУ-III-III с псевдоним Марта. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Роза Димитрова Тричкова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Силвия Асенова Томова, началник на кабинета на министъра на здравеопазването от 09.07.2010 г. Сътрудничила на СГУ на МВР-II-V-ДС, СГУ на МВР-VI-IV-ДС като агент с псевдоним Иванова. Симеон Цветанов Трифонов, началник на кабинета на министъра на отбраната от 12.02.2002 г. до 17.08.2005 г. Бил е нещатен служител; щатен служител на РУ на МВР-Ихтиман-III отделение; ДС, ВГУ. Стефан Георгиев Гунчев, началник на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 24.08.2005 г. до 24.07.2009 г. Щатен служител на РУ-ГЩ. Чавдар Вельов Червенков, началник на кабинета на министъра на отбраната от 27.12.1999 г. до 14.08.2001 г. Щатен служител на РУ – ГЩ. Обявяван е в две решения на комисията – при проверката на министри и заместник-министри и на дипломатите.

   

0 коментарa

Виж още