Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие проведе заседание

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие проведе заседание

Заместник областният управител Галина Стоянова ръководи заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на 8 декември. Комисията класира и изпраща за окончателно одобрение в Агенция по заетостта внесените проекти по НП”ОСПОЗ” – за изпълнение на общополезни дейности и дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие по общини съгласно R1, съответстващи на регионалните приоритети в рамките на определените средства за областта, като одобрява прехвърлянето на неусвоените средства от общини към други общини, в които има недостиг. Членовете на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие подписаха декларация за безпристрастност.

   

0 коментарa

Виж още