Комисията по предложенията и атестирането ще оптимизира щатовете в органите на съдебната власт

Комисията по предложенията и атестирането ще оптимизира щатовете в органите на съдебната власт

Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи (КПА) започна работа по преразпределянето и оптимизирането на щатовете в органите на съдебната власт. На заседание на Комисията бяха сформирани три работни групи, които ще анализират проблема съответно по апелативни съдебни райони, апелативни прокуратури и военни съдилища и прокуратури. След изготвянето на анализите КПА ще покани административните ръководители на апелативните съдилища, за да ги запознае с изводите в тях. В резултат на всичко това Комисията ще излезе с мотивирано предложение пред Висшия съдебен съвет за преразпределяне и оптимизиране на щатовете в съдилищата и прокуратурите в България. Едва след като анализите бъдат направени, обсъдени и приети, КПА ще определи конкретните бройки, за заемането на които ще бъдат проведени конкурси, по одобрения с решение по протокол №4 от 31.01.2013 г. на ВСС график.

   

0 коментарa

Виж още