Комисия ще разпределя парите за образованието

Комисия ще разпределя парите за образованието

Тази година за втори път се сформира работна комисия от 7 директори на общински училища, която до края на февруари трябва да изработи и представи формулата за разпределение на средствата на държавни дейности в образованието. „След като на сайта на Министерството на образованието и науката до 31 януари бъдат публикувани броят на учениците в страната и размера на субсидията, комисията може да се събере на първо работно заседание", информира на срещата директорът на дирекция „Финанси и управление” Цанка Ганева. До първото заседание на комисия, всички директори могат да внасят писмено своите предложения и критерии при изработването на формулата в отдел „Образование, младежки дейности и спорт”. Очаква се за издръжката на един ученик в общообразователните училища на Стара Загора да бъдe определен стандарт от 1233 лв. Следващата седмица стандартите ще бъдат обнародвани

   

0 коментарa

Виж още