Комисия ще търси решение за казуса „Бедечка“

Комисия ще търси решение за казуса „Бедечка“

Комисия ще трябва да помогне на общинската администрация в търсенето на изход по казуса „Бедечка“. Това решиха на днешното заседание общинските съветници след бурни дебати в залата, проведени в присъствието на представители на собствениците на имоти в парка и екозащитниците, които са против застрояването му. Дебатите в залата започнаха след направеното предложение от кмета Живко Тодоров, което влезе като точка 4 в дневния ред, за разрешение за изработване на проект за актуализация на Общия устройствен план /ОУП/, за да бъде защитен обществения интерес за запазване на парка „Бедечка" при граници: ул. „Августа Траяна" на юг, алеята на предприятие „Труд" на север, ул. „Иван Вазов" на запад, ул. „Хан Тервел" и пътя за с. Люляк на изток. Кметът още веднъж подчерта, че ръководството на общината е поставено в тежка ситуация, защото трябва да реши дали да изплати милиони левове за отчуждаване на земите на собствениците и да запази парка, или да позволи застрояването на терена от 200 дка в интерес на 83-ма притежатели на имоти там. „Целта ми е да предизвикам сериозен дебат, който да се проведе пред целия град, за да се разбере, че сегашният кметски мандат не носи отговорност за създадената през 2003 година ситуация“, изтъкна Живко Тодоров. Представителят на сдружение „Бачхи Бедечка“ Димитър Милушев в изказването си подчерта, че дори и да иска, общината не би могла да ги обезвъзмезди за имотите им, защото по актуални цени на земите им, размерът на необходимата сума би бил непосилен за общинския бюджет. Той увери, че те имат намерение да дарят 22% от площите за парк, което би направило бъдещия квартал най-зелен и най-екологичен. От името на екозащитниците Първан Симеонов изтъкна, че заложената от общинарите преди години грешка ,трябва да бъде поправена. Като напомни, че „формалната законност и сраведливостта са две различни неща“, той призова за „бързо, справедливо и евтино решение“. След бурни дебати, взаимни обвинения в политизиране на темата и изнасяне отново, и отново на факти от изминалите години, довели до проблемите със статута на територията, съветниците единодушно подкрепиха предложение за прекратяване на дебатите и създаването на комисия, която трябва да предложи разумно и балансирано решение. В нея влизат общински съветници, представители на общинската администрация и по един от сдружението на собствениците и екозащитниците. До края на февруари те трябва да проучат и да предложат на следващата сесия информация за необходимите средства за обезвъзмездяване на собствениците на имоти, както и законовата форма, под която това може да се извърши. Те трябва да проучат дали и как са били обезщетени притежателите на имоти в парка и колко би струвало на общината да изгради инфраструктура, ако на това място се построи жилищен квартал.

   

0 коментарa

Виж още