Компютърните специалисти най-добре платени

Компютърните специалисти най-добре платени

През 2008 г. средното месечно възнаграждение за ИКТ професионалистите в България възлиза на 995,83 лв. Запазва се характерната особеност възнагражденията на този вид кадри да бъдат около два пъти по-високи от средната работна заплата за страната, която по официални данни на НСИ е 510 лв. за второто тримесечие на 2008 г. Това става ясно от представителното годишно проучване на в. Computerworld България за заплатите на ИКТ кадрите у нас, проведено от агенцията за пазарни проучвания и анализи "Алфа рисърч" със съдействието на UNDP, информира Монитор. В изследването са взели участие 557 души, предоставили конкретни данни за овъзмездяването на труда си. Година по-рано средната заплата на ИКТ специалистите беше 970,08 лева при средна за страната 408 лева. Възнагражденията на ИКТ специалистите бележат умерен ръст в сравнение с миналата година - 2,65 %. От всички ИKТ служители, обхванати в проучването, 12,75 % са сменили работата си в рамките на последната година. През 2007 г. делът на мигриралите беше около 15 на сто. Данните потвърждават тенденцията, очертана от Computerworld още през 2007 г., за относително "закрепостяване" и уседналост на ИКТ специалистите. Вижда се, че осезаемо намалява делът на кадрите, които "мигрират" към нови работни предизвикателства. Като най-големи консуматори на ИКТ кадри мнозинството запитани от Computerworld специалисти смятат, че това са телекомуникационният и софтуерният браншове.

   

0 коментарa

Виж още