Конкурс за директор на Детска ясла №9 обявява Община Русе

Конкурс за директор на Детска ясла №9 обявява Община Русе

Конкурс за директор на Детска ясла №9 обявява Община Русе. Кандидатите трябва да са завършили висше образование по специалност „Медицина" или да са бакалаври по специалностите „Медицинска сестра" или „Акушерка" и да имат опит поне една година. Те трябва да представят концепция за развитие и управление на яслата за тригодишен срок в обем до 5 страници. Концепцията трябва да съдържа мисия, цели, очаквани резултати, визия за състоянието и стратегия за развитие на Детската ясла. Документи се подават в едномесечен срок след обявяване на конкурса на адрес: гр.Русе, пл. „Свобода № 6 “ - Община Русе, ІІ етаж, стая 204 отдел „Човешки ресурси “, тел. 082 / 506-665 или 506-777.

   

0 коментарa

Виж още