Консорциум от автобусни превозвачи спечели конкурсите за обществен превоз в община Казанлък

Консорциум от автобусни превозвачи спечели конкурсите за обществен превоз в община Казанлък

Консорциум „Обединение на автобусните превозвачи от Община Казанлък” ДЗЗД спечели конкурсите за възлагане на обществен транспорт на пътници по междуселищните автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми и вътрешноградските линии № 13 и № 13 –Ф в Казанлък. Консорциумът бе единственият кандидат за извършване на дейността. Всеки един от влизащите в обединението превозвачи, явили се конкурса – „Кумакс инвест” ЕООД, „Автотранс 99” ООД, ЕТ „Иван Колев” и ЕТ „Емил Гаджев”, е представил всички изискуеми документи, съгласно конкурсните условия. Спечелилите конкурса ще обслужват общо 29 междуселищни автобусни линии за превоз на пътници на територията на община Казанлък, две вътрешноградси линии с номера 13 и 13-Ф, както и 6 линии от републиканската транспортна схема, движещи се по маршрутите София-Казанлък, Варна-Казанлък, Пловдив-Казанлък и Велико Търново-Казанлък. Двата договора - за линиите от общинската транспортна схема и за линиите от републиканската транспортна схема, между Община Казанлък и превозвача „Обединение на автобусните превозвачи от Община Казанлък” ДЗЗД влизат в сила от 10 септември 2012 г. В договорите са предвидени строги санкции за различни случаи на допуснати нарушения в процеса на изпълнение на дейността по договора. Обединението от превозвачи ще продължи да превозва пътници по действащите в момента цени на билетите, като повишаването им е възможно при драстично увеличение цените на горивата. За пенсионерите над 70-годишна възраст е предвидено да пътуват с намаление от 50%, като 20% от тях се покриват от републиканския бюджет, а останалите 30% са за сметка на превозвача. Учениците ще ползват намаление от 20% на цените на билетите в междуселищните линии от общинската пътна мрежа, а в градския транспорт намалението за тях е 30%. Контролът по изпълнението на договорите за обществен превоз ще бъде завишен, каза на специална пресконференция днес по повод приключването на конкурса и избирането на превозвач заместник-кметът на община Казанлък по икономика, стопанска политика и управление на общинската собственост Петър Косев. На пресконференцията присъстваха още заместник-кметът по строителство, инфраструктура и транспорт Даниела Коева, членовете на комисията по конкурса и представителят на превозвача Хюсеин Кехайов. В момента Община Казанлък работи върху възможностите за оформление на пространството около автобусните спирки, където ще бъде поставено и разписание на линиите.

   

0 коментарa

Виж още