Константин Гребенаров:Интересите на местните са на първо място, но не трябва да гоним инвеститорите

Константин Гребенаров:Интересите на местните са на първо място, но не трябва да гоним инвеститорите

“Като Областен управител на област Бургас за мен на първо място стоят интересите на местните хора и аз винаги съм ги защитавал, но не трябва да забравяме, че всяка Община има нужда от инвеститори и ние не трябва да ги гоним“, с тези думи областният управител Константин Гребенаров откри работна среща във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на ферма за пъстърва в Черно море. В срещата участие взеха представители на всички заинтересовани страни – община Приморско, РИОСВ, Басейнова дирекция, местни рибарски сдружения, както и на фирмата инвеститор. След излагане на всички гледни точки по темата стана ясно, че е необходимо да бъде изработен механизъм, който от една страна да защитава интересите на общините, респективно на местните хора, а от друга да предпази потенциалните инвеститори от изразходване на средства за проекти, които може и да не се реализират. В конкретния случай фирмата инвеститор е изпълнила всички необходими процедури, спазила е законовите изискванията и е заплатила необходимите такси, но не е поискано становище от Общината, на чиято територия се предвижда да бъде реализиран проекта. По сега действащия Закон това не е необходимо. В тази връзка присъстващите се обединиха около идеята за законодателна промяна, чрез която да се иска становище на конкретна областна администрация или община още при стартирането на инвестиционната процедура. Предложението ще бъде подготвено от експертите в администрацията и изпратено в Министерски съвет.

   

0 коментарa

Виж още