Консултанти ще разговарят с децата в училище по темата за насилието

Консултанти ще разговарят с децата в училище по темата за насилието

На 26 ноември, 2009 г. се проведе информационна среща с психолози и педагогически съветници от старозагорските училища. Участници бяха 11 представители на гимназии и основни училища. Срещата протече под дискусионна форма. В началото Татяна Чекова, ръководител на Кризисен център „Самарянска къща”, представи кампанията „16 дни против насилието”. Тя информира участниците в срещата за основната цел на 16-дневката, а именно да се достигне до широк кръг от хора. След което ги запозна с целта на днешната среща. Всички се обединиха от идеята, че трябва заедно да се изправим срещу насилието и да работим в партньорство. Основно се коментираха въпроси относно агресията и насилието в семейния кръг. На срещата присъстваше представител на ромско училище, който засегна проблема с отсъствията на децата от учебното заведение и не приемането на съвети, относно намаляване на агресията. Като резултат от срещата излезе предложение, консултант от Кризисният център да посещава периодично часовете на класните ръководители, за да разговаря с деца и родители по темата за насилието. Предстои да се уточнят детайлите и такива срещи по училищата ще се провеждат периодично.

   

0 коментарa

Виж още