Консултативният съвет по култура и туризъм се запозна с проектопрограмата на Чудомировите празници

Консултативният съвет по култура и туризъм се запозна с проектопрограмата на Чудомировите празници

Днес, 22 януари, се проведе трета работна среща на членовете на Консултативния съвет по култура и туризъм. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова откри срещата с добрата новина, че Казанлък остава център на един от деветте туристически района, наречен „Долината на розите“. Въпросът с туристическото райониране на България бе обсъден на 20 януари, вторник, на специално заседание на министъра на туризма Николина Ангелкова с Националния съвет по туризъм. Представителите на туристическия бранш подкрепят това райониране и обособяването на район „Долината на розите“ с център Казанлък. Предстои представянето на града като център на района на туристическата борса в Москва през м. март. Предимствата на избора на Казанлък за столица на един от деветте туристически района са както в посока динамично развитие на туризма, така и във възможностите за кандидатстване с проекти по оперативна програма „Региони в растеж“. Днешното заседание на Консултативния съвет премина при следния дневен ред – обсъждане на ритуалите „Розобер“ в дните на Празника на розата; запознаване с програмата на Чудомировите празници в годината, когато се навършват 125 години от рождението на Димитър Чорбаджийски-Чудомир; разработването на съвместния туристически паспорт с побратимените на Казанлък градове. Четири театрални спектакъла, 3 премиери на книги, честването на два юбилея – 25 години на Клуба по спортни танци „Роза“ и 60 години на фолклорен ансамбъл „Загоре“, национални детски конкурси, научна конференция под наслов „Чудомир – наш съвременник“ са част от богатата програма, която подготвя фондация „Чудомир“ съвместно с ЛХМ „Чудомир“, представляван от неговия нов директор Добрина Матова. Обсъдени бяха и ритуалите по розобера, които представят на туристите по време на Празника на розата самодейци от народните читалища в Розово, Горно Изворово, Горно Черковище, Кънчево и Ръжена.

   

0 коментарa

Виж още