Конференция на учителите по религия продължава в Хисаря

Конференция на учителите по религия продължава в Хисаря

В Хисаря продължава първата Национална учителска конференция на учителите по религия - православие на тема "Духовно-нравственото възпитание на учащата се младеж в съвременна България". От 8.30 до 10.00 ч. са предвидени изказвания на представителите на поместните православни църкви и на членовете на Св. Синод на Българската православна църква - Българска патриаршия. От 10.00 ч. ще бъдат прадставени добри български практики по Православно Вероучение в детските градини на гр. Добрич от Детелина Симеонова, председател на Сдружение „Гражданско общество за Добрич”, Ренета Атанасова и Камелия Петрова – детски учителки-богословки . От 10.40 до 11.30 ч. участниците ще се запознаят с добри практики от задължителната училищна подготовка по „Религия” в други европейски държави: "Внедряването на комплексния курс "Основи на религиозните култури и светската етика" в образователните учреждения на Руската Федерация" - г-жа Мери Хохлова, православен методист и педагог (Смоленск, Русия). „Религията като румънска училищна дисциплина” - Хрисанти Булуджа, доктор по педагогика, университетски лектор / Религиозно образование, главен учител по Религия (Православие) в 16-то училище / Букурещ/. От 11.30 ч. до 13.00 ч. ще се проведе дискусионен панел 1: Необходимост от положителна промяна в статута на предмета „Религия” от СИП / ЗИП > в задължителната подготовка (ЗП) на децата и учениците в България. Дискусия по изказванията и презентациите на българските и чуждестранните църковни представители и специалисти в контекста на необходимостта от задължително духовно-нравствено възпитание и образование за подрастващите поколения в България. От 15.00 ч. ще започне дискусионен панел 2: Кадрово осигуряване, квалификация и преквалификация за преподаване на „Религия”. Следва дискусионен панел 3 на тема: Критерии за учебни програми и учебна документация по „Религия”. От 16.00 ч. ще започне обсъждане и приемне на заключителни документи от участниците в Конференцията: Предложения до Св. Синод за одобряване на синодална издателска програма с общовалидни критерии за учебни програми и учебна документация по „Религия”; Заключителна декларация на участниците в Конференцията до българските държавни институции. Около 16.30 ч. ще се отиде към закриване на Конференцията: Предвижда се обобщение на проблемите и поставяне на конкретни задачи пред участниците с финални напътствия на Негово високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил. От 18.00 ч. ще започне празнична Вечерня в храм „Св. Пантелеймон” на град Хисаря.

   

0 коментарa

Виж още