Коренно ще се промени начинът на предоставяне услуги на гражданите в общината

Коренно ще се промени начинът на предоставяне услуги на гражданите в общината

На 16 декември се отварят офертите на общо 8 фирми включително и една от Дортмунд, Германия, които са закупили тръжна документация за участие в процедурата по възлагане изпълнението на Проект „Община Стара Загора – за по-добро административно обслужване чрез Електронното правителство”, спечелен пред Оперативна програма Административен капацитет /ОПАК/. „Имаме амбицията Стара Загора да стане най-доброто място за предоставяне на електронни услуги, а Община Стара Загора да бъде пилотна община в реализацията на подобен проект” – каза днес на пресконференция Николина Горова, секретар на Общината и ръководител на проекта. Целта му е след приключването коренно да се промени начинът, по който Общината предоставя услуги на гражданите” – каза заместник-ръководителят на проекта Георги Симеонов, директор на Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция” в Община Стара Загора. Информационната система на Общината ще бъде свързана с Търговския регистър, БУЛСТАТ и ЕСГРАОН и ще се обменят данни в условията на информационна сигурност. В началото на реализацията ще бъдат уточнени, кои услуги от общо над 500, предоставяни от общинска администрация, ще могат да се извършат по електронен път. Проектът „Община Стара Загора – за по-добро административно обслужване чрез Електронното правителство” е със срок за изпълнение - 12 /дванадесет/ месеца и обща стойност 2 368 586.40 лева

   

0 коментарa

Виж още