Космически суми се раздават в БНБ във вид на бонуси

Космически суми се раздават в БНБ във вид на бонуси

Одитен доклад на Сметната палата дава информация за бюджетните разходи на БНБ за миналата година. Определено нито Иван Искров, нито Димитър Радев са били големи спестовници.

Заповед от 2011 г на управителя на БНБ са установени правилата и реда, по който се изплащат бонусите на служителите, работещи с банкноти и монети. Хонорарът е в размер на 2, 50 лв. за всеки работен ден. Всеки месец е съставян отчет, който съдържа имената на тези служители и длъжността им, отдела, в са и отработените дни в месеца, за които получават допълнително възнаграждение.

 

Управителният съвет е определял индивидуалния размер на бонусите.

Според данните, през миналата година за допълнителни възнаграждения на щатните служители, управител, подуправители и членове на УС са изплатени 22 263 000 лв. Тези пари са си поделили 997 души.

 

За една година за гориво са изплатени 315 000 лв., а 110 000 лв. са предоставени за ремонти и резервни части. За 2015 г. Производството и пускането в обръщение на новите монети е коствало на страната 1 750 000 лева.

 

Няма спор, че най- любопитен е сключеният договор за хамалски дейности, за който е отговорен Иван Искров. По него БНБ е изплатила цели 1 182 405 лв. Установено е, че преди да бъде възложена тази дейност на някакъв външен изпълнител, няма направен анализ и разчети дали е обосновано поръчването на тези дейности на назначени служители или на външен изпълнител. Никой нормален човек не намира логика в даването на тази феноменална сума.

 

Сметната палата е установила нарушения и при договора с „Телелинк“ за комуникационно обслужване, оборудване и софтуер, без да е посочена крайна цена и евентуални количества оборудване. Точно поради тази причина са били изразходени 8 пъти повече средства от предварително планираните за тази обществена поръчка. Компанията „Телелинк“ е взела  2,7 млн. лв. по констатираните данни на одиторите.

   

0 коментарa

Виж още