Край Карнобат започва добив на строителни материали

Край Карнобат започва добив на строителни материали

Правителството предостави на концесия добива на строителни материали – андезитови туфи, от находище „Трите круши – запад”. Кариерата се намира в землището на Карнобат, а концесионер за 35-годишен период е „Базалт” ЕООД. За този срок се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 3 640 000 лв. Половината от тях ще бъдат внасяни в бюджета на община Карнобат. Предвидените от дружеството инвестиции са за 1 187 000 лв. На днешното заседание правителството промени свое решение от 2011 г. за предоставяне на концесия на „Гнайс Комерс” ООД за добив на скалнооблицовъчни материали. Според измененията добивът ще се осъществява само от участък „Юг” на находище „Чатала” край ивайловградското с. Железино, а не от цялата първоначално одобрена концесионна площ. Поради намаляването на обработвания терен са актуализирани плановете за разработка на находището и за управление на минните отпадъци, както и финансово-икономическата обосновка.

   

0 коментарa

Виж още