Край на бюрокрацията и разкарването на гражданите по отдели в община „Родопи”

Край на бюрокрацията и разкарването на гражданите по отдели в община „Родопи”

В администрацията на „Родопи” сложиха край на досадното обикаляне на граждани от отдел на отдел и бюрократичните спънки, с които всеки се е сблъсквал. Община „Родопи” е една от първите общини в България, които въведе нова софтуерна система „Архимед” и е първата в област Пловдив. Чрез нея на всеки документ се слага стикер, който позволява гражданите да проверяват по всяко време докъде е стигнал техния документ, чрез сайта на общината, без да се разкарват физически до сградата на администрацията. Когато изтече крайният срок, в който трябва да бъде издаден на гражданина, започва да свети червена светлина. „По този начин се улесни работата с гражданите. Значителна част от хората, които ползват тази услуга са жители на Пловдив, които имат вили в района на община „Родопи”, съобщи кметът Пламен Спасов. Програмата е създадена по поръчка на правитлеството, по директива на Европейския съюз за създаването на елекронно правителство. Кодът за достъп на стикера дава възможност на всеки човек, след като влезе в сайта на общината, да види къде се намира неговата преписка и кой отдел работи върху нея. По този начин се спестява много време, а самата система пести време и в самата администрация. Когато в деловодството се обработи документацията и се качи при кмета на общината, писмата се резюлират към отделите на администрацията. Така служителите виждат какво ще работят, преди самите преписки да са дошли при тях. По този начин приоритетно могат да подредят задачите и да си планират работата. Друго предимство е, че започват да работят върху преписката преди още да е дошла при тях на хартиен носител. Има преписки, които са от една, а друг от хиляди страници. Системата позволява върху документа да се работи едновременно и от два общински отдела. Във всеки един момент може да бъде направена и справка за дадения документ.

   

0 коментарa

Виж още