Край със заменките на държавни и общински земи

Край със заменките на държавни и общински земи

Забранява се замяната на земи от държавния поземлен фонд с такива, собственост на граждани, юридически лица и общини. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Същата забрана се въвежда и за земите частна държавна и общинска собственост. Според текстовете замяна може да бъде направена само когато е единствен способ за прекратяване на съсобственост, за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор или когато имотите са включени в проект за уедряване. Предвидено е започнатите до влизането в сила на този закон процедури да бъдат довършени по досегашния ред в срок до 1 март 2009 г.

   

0 коментарa

Виж още