Кризисен център „Самарянска къща“ е вече на 13 години!

Кризисен център „Самарянска къща“ е вече на 13 години!

Сдружение „Самаряни“ с гордост съобщи, че на 10 януари кризисният център "Самарянска къща", който управлява, е отпразнувал 13 – я си рожден ден!

Днес кризисният център е най- големият действащ център на теритотрията на южна България. Капацитетът му е 15 места за жени и деца, спешно нуждаещи се от подслон и закрила след преживяно насилие, силен стрес, без подкрепа. Тук жените и децата попадат в защитена среда и постепенно преминават през възстановяващ и интеграционен процес. Логично е услугите на този център да са напълно безплатни.

От 2004 година насам центърът гарантира закрила, подслон и професионална помощ денонощно на жертвите на домашно насилие и трафик. До 2010 г. финансирането на центъра се осигурава от Сдружение „Самаряни“, което ефективно използва средства от проекти на канадски и американски организации, общинския бюджет, частни дарители, фондове. От юни 2010 издръжката е делегирана от държавата.

На територията на община Стара Загора Сдружението гарантира сбор от ефективни мерки, които защитават правата на жертвите на домашно насилие и трафик. Благодарение на това, общината се нарежда на едно от челните места в държавата набаза развитие на услуги.

Тъй като случаите на домашно насилие и трафик, с които работи в момента Сдружението са от цялата страна, е необходимо да се прилагат спешни, адекватни и професионални действия от специалисти, които да се занимават индивидулно с всеки един случай.

От началото на своето съществуване кризисният център е оказал помощ на 614 нуждаещи се от закрила заради домашно насилие и трафик, а приемната- на 1284 нуждаещи се. На телефонната линия има 2094 позвънявания.

Последната и най- нова кауза на Сдружението е  „Дари за „Защита на жени, пострадали от насилие!““. Целта е да се съберат достатъчно фиансови средства, които да се използват за юридическа помощ на жените, които са били жертва на насилие. Такива жени обикновено не могат да разчитат на никого и са напълно безпомощни. Всяка една стотинка ще даде възможност за юридическата защита на тези жени, което от своя страна ще направи живота им по- стабилен и безопасен.

   

0 коментарa

Виж още