КРС задължи БТК да промени общите условия за съвместно ползване на помещения, съоръжения, кули и подземната канална мрежа

КРС задължи БТК да промени общите условия за съвместно ползване на помещения, съоръжения, кули и подземната канална мрежа

Комисията за регулиране на съобщенията даде задължителни указания за изменение на Общите условия за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули и Общите условия за ползването на подземната канална мрежа на „Българска телекомуникационна компания” АД, както и за налагане на ценови ограничения. Решението бе взето след проведеното обществено обсъждане на Позицията на КРС относно изменение на Общите условия от заинтересованите предприятия, съобщиха от КРС. С решението на комисията месечният абонамент за ползване на канална тръба вече е 0,46 лв./линеен метър; ползването на канална тръба при положени кабел/(и) в защитна тръба - 0,16 лв./линеен метър; ползването на канална тръба при положен кабел е 0,08 лв./линеен метър без ДДС. С наложените ограничения се постига намаление с 38% на цената за полагане на кабели в една защитна тръба, както и опростяването на ценовата листа за ползване на подземната канална мрежа на „Българска телекомуникационна компания” АД. Регулаторната намеса на Комисията за регулиране на съобщенията има за цел повишаване на конкуренцията на пазара, като се създават по-добри условия за навлизането на конкурентни алтернативни оператори, чрез равнопоставено третиране на всички предприятия, осъществяващи електронни съобщения при наличието на еднакви условия. Ползите за крайните потребители също ще са съществени, тъй като повишаването на конкуренцията ще доведе до предлагане на по-разнообразни, качествени услуги на по-конкурентни цени.

   

0 коментарa

Виж още