Кръгла маса в ЮЗУ “Неофит Рилски” в Благоевград по повод Деня на социолога

Кръгла маса в ЮЗУ “Неофит Рилски” в Благоевград по повод Деня на социолога

По повод Деня на социолога на 18 май от 10 часа в зала № 114 ще бъде открита кръгла маса на тема “В търсене на спасителна алтернатива”, организирана от Катедрата по социология при Философския факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”. В началото на дискусията доц. д-р Йордан Калчев ще представи социологическото изследване за Област Благоевград, проследяващо ролята и значението на доброволчеството за развитие на гражданското общество. Ще бъдат дискутирани още такива теми, като екологичната култура и въздействието на средствата за масова комуникация, екология и селскостопанско производство и др. Председателят на ОБСНВ в Благоевград Теменужка Любенова ще представи данни за разпространението и употребата на психоактивни вещества.

   

0 коментарa

Виж още