Кръгла маса за децата с увреждания организират "Самаряни"

Кръгла маса за децата с увреждания организират "Самаряни"

На 29.02.2012 г. от 10,00 часа, в конферентната зала на Областна администрация – гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики“ 108 ще се проведе кръгла маса на тема: „Как съобщаваме диагнозата на семейство на дете с увреждане?“ Целта на събитието е да се предостави форум за представяне и обсъждане на професионалните подходи за съобщаване на увреждането на детето на неговите родители. Известяването на една диагноза не минава без реакции. Затруднението на медицинските специалисти да съобщят на семейството за увреждането и трудността на родителите да приемат вестта за здравословния проблем на тяхното дете е голямо предизвикателство. Общоизвестно е, че голяма част от децата се изоставят именно, заради наличието на увреждане и липсата на достатъчно информация и навременна подкрепа за семейството. Според многобройни изследвания е доказано, че начинът, по който е било съобщено на родителите, има директно отношение върху изграждане на дългосрочните отношения родител-дете. Областният управител г-н Недялко Недялков ще приветства всички участници в кръглата маса, сред които са медицински специалисти, социални работници и клинични психолози, родители на деца с проблеми в развитието. Поканени са и представители на ангажираните държавни институции на местно ниво и национално ниво, работещи по проблемите на децата с увреждания и техните семейства – Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, общинска администрация, ДАЗД, АСП, МТСП, МЗ, академична общност, неправителствени организации доставчици на социални услуги по ранна интервенция. Кръглата маса се реализира благодарение на подпроект на Сдружение „Самаряни“ към проект на Фондация „Карин дом“: „Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности”, с финансовата подкрепа на Фондация „Лале” и Фондация „Оук”.

   

0 коментарa

Виж още