КСУДС започна прилагане на нов модел за неформално обучение в русенските училища

КСУДС започна прилагане на нов модел за неформално обучение в русенските училища

Комплексът за социални услуги- Русе, управляван от Сдружение “Еквилибриум” и Клуб “Отворено общество” – Русе започва прилагането на нов модел на неформално обучение в русенските училища като част от програмата по ранна превенция на риска. Начинът, по който децата общуват в Скайп или Фейсбук може да предостави ключа за разрешаване на проблемите с дисциплината в клас и да доведе до подобряване на академичните резултати, е мнението на Дейвид Бисет, председател на сружение „Еквилибриум”. В малък мащаб и неформално моделът се използва във Великобритания и резултатите са много добри. Този модел е темата, по която дискутира днес и Управителния съвет на Националната мрежа за децата, на който Дейвид Бисет е член. Въпреки реформите в българската образователна система продължава дидактично представяне на уроците, механичното запаметяване, има прекалено много теория, без практика и почти никакъв шанс за децата или младежите да обсъждат практически казуси или да упражняват своята креативност и способностите си за решаване на проблеми. В същото време се изострят проблемите с дисциплината, успеха и отсъствията от училище. Една от причините е, че учениците вече са „дигитални туземци”, родени в свят на технологични новости, непонятен за голяма част от възрастните. Това влияе върху писмения и говоримия език и води младежите към предпочитане на краткотрайни връзки и всестранна ангажираност, вместо задълбоченост в дадено направление, изискваща концентрация и отдаденост. Фейсбук групите са гъвкави и демократични и – участниците не следват Водача /авторитета/, а първия, който го последва. Всички това влиза в противоречие с традициите в класната стая и отчуждава децата от учебния процес. „Разбира се, езиците, математиката и природните науки включват правила и формули, които трябва да бъдат запомнени. Въпреки това, голяма част от работата в класната стая може да бъде групово базирана с подчертано внимание към сътрудничеството и взаимодействието, да се разделят класовете в продуктивни групи, на базата на техните таланти и интереси и да използват начините, по който те взаимодействат извън училище”, обясни г-н Бисет.

   

0 коментарa

Виж още