Културни и обществени събития в Стара Загора на 18 ноември

Културни и обществени събития в Стара Загора на 18 ноември

- 11,00 – 13,00 ч., Зала 2, Община Стара Загора – проф.д-р Снежанка Грозданова, хабилитиран преподавател в СУ”Св.Климент Охридски” и УНСС, гр. София ще ръководи Фокус група по проект BG EIF 2007/01-01.01 „Състояние и тенденции на миграцията и политики за интеграция на емигранти в България” . Това е тема, по която Стара Загора е избрана като една от 4-те пилотни общини за разработване на политики в сферата на миграцияат. В дискусиите ще участват представители на институции и служби, които работят с имигранти и членове на техните семейства като – Община Стара Загора, Регионална структура на Главна инспекция по труда, Бюро по труда, Регионална структура на Националния осигурителен институт, Регионална структура на Агенцията за социално подпомагане, РПУ, работодатели, НПО и др. - 18,30 ч., Гранд Хотел България – Кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев е поканен на 11-ти Световен ден на географските информационни технологии Сбирка на Дамски клуб „Райна Княгиня” 13.30 часа Арт зала, НЧ «Св. Кл. Охридски» Лекция на Историческо дружество „Българска орда” 18.00 часа Арт зала, НЧ «Св. Кл. Охридски» „Непознатите Кирил и Методий” – представяне и обсъждане на книгата с автор Светослав Диамандиев. Книгата ще представи доц. д-р Цонка Каснакова от ТрУ – Стара Загора 18.00 часа Зала I етаж, РБ „З.Княжески”

   

0 коментарa

Виж още