Културни и обществени събития в Стара Загора на 2 февруари

Културни и обществени събития в Стара Загора на 2 февруари

- 11,00 ч., с.Пряпорец – проф.Танчев е поканен на откриване на обновения Пенсионерски клуб в сградата на Кметството - На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.12 и ч.14 от Глава IV на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане и във връзка с мартенските празници ще бъде организиран жребий за осъществяващите продажби на мартеници, цветя и "валентинки". Жребият за местата на територията на АБ Център ще се проведе на 2 февруари от 10 ч. в Синдикален дом - зала, а за продажба на територията на останалите административни бюра на 3 февруари от 10 ч. в съответното бюро. „Котки върху стар керемиден покрив” – спектакъл за възрастни на Държавен куклен театър 19.00 часа Куклен театър

   

0 коментарa

Виж още