Културни и обществени събития в Стара Загора на 3 декември

Културни и обществени събития в Стара Загора на 3 декември

- 9,30 ч., София – Управляващият орган на ОП „Околна среда 2007-2013” организира форум, на който ще бъдат обсъдени основни моменти, свързани с управлението на програмата. Поканени за участие са и представители на Община Стара Загора. В първата част на събитието ще бъдат представени новите подходи за управление на приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на ОПОС, включително и новите критерии за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Във втората част на форума ще бъдат представени добри практики при изпълнение на проекти по тази ОП. „Карлсон, който живее на покрива” – детски мюзикъл на Драматичен театър 11.00 часа Драматичен театър Лекция на пчеларско дружество «Липа» 18.00 часа Зала «Липа», НЧ «Св. Кл. Охридски» - 18,00 ч., Посолство на Япония – Проф.Танчев е поканен от Посланика на Япония на прием по случай рождения ден на Императора на Япония и 20-години от коронясването му.

   

0 коментарa

Виж още