Купувачите на надвижим имот да изискват енергиен сертификат на сградата

Купувачите на надвижим имот да изискват енергиен сертификат на сградата

Повечето нови сгради нямат енергийни сертификати, а инвеститорите не предоставят енергийни паспорти на собствениците. Това съобщиха на медиен семинар вчера представители на компанията "Райфайзен Имоти" и на Асоциацията за високотехнологични енергийни системи. По данни на компаниите за енергийно обследване в страната, от влизането в сила на първия Закон за енергийна ефективност през 2004 г. до отмяната му през 2008 г. са сключени повече от 45 000 сделки с недвижими имоти, като само при около 1200 от тях са били предоставени съответните енергийни паспорти или сертификати за сградите, както изисква законът, съобщи Валентина Узунова, изпълнителен директор на Асоциацията за високотехнологични енергийни системи и управител на компания за обследване на енергийна ефективност. Според Узунова всички тези над 45 000 домакинства или фирми могат да бъдат сериозно засегнати от липсата на енергиен сертификат и да им се наложи да плащат от джоба си за издаването му, въпреки че това е задължение на инвеститора и на фирмите надзорници на даден строеж. Тя отбеляза, че енергийни паспорти се издават за всяка сграда, получила Акт 16, но те постъпват единствено при държавните органи - Дирекцията "Национален строителен контрол" и отдела за градоустройство към районните общини, където сградите се въвеждат в кадастър. Никой обаче не предоставя енергиен паспорт на собствениците на имоти в дадена сграда, макар че по закон собственик, който не изпълни в тригодишен срок мерките, предписани в доклада от обследването за енергийна ефективност на сградата, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв. или с имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв. Според Закона за енергийна ефективност се предвижда също и глоба за възложителя на сграда, който не придобие сертификат за енергийните й характеристики в срок от 3 до 6 години от датата на въвеждането на сградата в експлоатация. Обикновено за възложител на сграда се смята инвеститорът - строителната компания, но придобивайки собствеността преди Акт 16 купувачите също стават възложители на съответните строителни работи, информира Узунова. Всичко това обаче не се знае от гражданите, които си търсят и купуват имоти и необходимостта от документи за енергийната ефективност на сградите абсолютно се игнорира, сочат наблюденията на експертите. В момента все още няма наложени санкции за липса на документи за енергийна ефективност, защото докато енергийните сертификати се регистрират в Агенцията по енергийна ефективност, то енергийните паспорти не фигурират в никакъв регистър, а без тях не може да се издаде самият сертификат, обясни Валентина Узунова. Агенцията по енергийна ефективност би трябвало да налага санкциите, но в много случаи след като дадена сграда бъде построена и въведена в експлоатация, вече не може да се стигне до фирмата, която я е строила. Само за последната година над 1000 строителни компании са фалирали и не съществуват вече, посочи Узунова. В такъв случай отговорността за това, че нямат енергиен паспорт, остава единствено за собствениците на имоти, поясни експертът. На задължително сертифициране по реда на Закона за енергийна ефективност подлежат всички сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв. м. Към енергийния паспорт задължително трябва да има подробен доклад за вложените в сградата материали и именно това може да е причината такива паспорти да не се предоставят на собствениците на жилища, предположи Узунова. Като друг слаб момент в прилагането на Закона за енергийна ефективност от Асоциацията за високотехнологични енергийни системи отчетоха отпадането на данъчните преференции за сгради, получили енергиен сертификат клас А или Б. Такива данъчни преференции са били въведени със Закона за енергийна ефективност от 2004 г. и е трябвало да бъдат валидни за получилите сертификати сгради в продължение на 10 години, но са действали само една година като през 2005 г. отпадат по настояване на НАП и МФ. Според Узунова това е грешка и не стимулира инвестициите в енергоефективни мерки. Иван Велков, управител на компанията "Райфайзен Имоти", сподели, че от всички сделки с недвижимо имущество едва при 2-3 процента се търгуват имоти в сгради с енергийни паспорти или сертификати. Райфайзен Имоти обяви, че започва да консултира своите клиенти по въпросите за енергийно обследване на техните имоти. "Стартирахме консултации на клиентите си – физически и юридически лица, които в настоящата ситуация имат реален интерес да закупят имот, защото наблюдаваме сериозно неразбиране на въпросите за приложение на Закона за енергийната ефективност и по-точно: енергийните паспорти, сертификатите за енергийни характеристики и енергийното обследване на сгради, като най-вече хората не са наясно, че то e задължително и е за сметка или на инвеститора за новото строителство, или на собственика за съществуващите сгради", каза Иван Велков. "Купувачите на недвижим имот трябва да изискват от продавача енергиен паспорт или сертификат за сградата, който не само би им спестил бъдещи непредвидени разходи, но е и още един показател за качеството, което получават, и коректността на продавача. Това е особено важно в случаите, когато се купува имот "на зелено", тъй като енергийното паспортизиране и последващото сертифициране на сградите е задължение на инвеститора, но придобивайки собствеността преди акт 16, купувачите фактически стават възложители на съответните строителни работи", коментира експертът.

   

0 коментарa

Виж още