Купувачите на нови автомобили от ЕС, внасят ДДС в България

Купувачите на нови автомобили от ЕС,  внасят ДДС в България

Близо 500 хил. лв. ДДС допълнително са начислили ревизорите от София и Варна на 37 фирми и граждани, които са си купили нови автомобили от ЕС. В селекцията на първия етап от тази кампания са попаднали общо 41 физически и юридически лица, които нямат регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), но според данните на „Пътна полиция” са си купили коли от страна от евросъюза. Предстои извършването на ревизии и на останалите вносители на нови автомобили. Според европейското и българското законодателство, когато български фирми и граждани си купуват нова кола от страна от ЕС, те дължат и внасят ДДС в България, а не в страната, от която купуват колата. Въпреки това по време на ревизиите, служителите на НАП са установили, че в някои от случаите дължимото ДДС е начислено от продавача и внесено в бюджета на съответната държава, от която е закупен автомобилът. Такава е най-често практиката на търговците от Германия. Затова е важно да се знае, че българските граждани и фирми дължат и внасят ДДС при подобни покупки у нас. От ревизиите е станало ясно, че една от основните причини за недеклариране и невнасянето на ДДС, е това, че собствениците на автомобилите не знаят за своето задължение. Затова от НАП предвиждат отпечатването на разяснителни брошури, които да бъдат разпространявани от „Пътна полиция” при регистриране на новите автомобили. Рискът от неплащане на ДДС при внос на нови коли от ЕС е идентифициран в резултат на работата на въведената през 2008 г. в НАП „Система за управление на риска”. С нейна помощ служителите на НАП определят значимите рискове от избягване на плащане на данъци и осигурителни вноски и насочват вниманието на ревизорите в тази посока. От НАП напомнят също, че подобни разпоредби съществуват и при покупки на нови плавателни съдове и въздухоплавателни средства от ЕС.

   

0 коментарa

Виж още