Ликвидирани са общо 106 пожара

Ликвидирани са общо 106 пожара

За периода от 00:00 до 24:00 часа на 26.02.12 звената за Пожарна безопасност са реагирали на 202 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които: 9 в жилищни сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 7 в транспортни средства; 1 в открити площадки в урбанизираните територии; 1 в съоръжения на открито . При пожарите е пострадал 1 гражданин. Без нанесени материални щети са възникнали 86 пожара, от които: 36 в сухи треви, горска постеля и храсти; 29 в отпадъци; 12 в готварски уреди и комини; 9 други . Извършени са 79 спасителни дейности, помощни операции и дежурства, от които: 5 при катастрофи в транспортни средства; 1 при битови и промишлени инциденти /инциденти със съдове под налягане, газови уреди, срутване на сграден фонд, свличане на земни маси и др./; 3 инциденти с опасни вещества; 56 техническа помощ /съдействие на други звена на мвр, отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, водоснабдяване и др./; 1 оказване помощ на пострадали граждани /спасяване, оказване на първа помощ и организиране транспортирането до болнично заведение и др./; 13 дежурства с пожарна техника /охрана на пожарна безопасност и обществени мероприятия/ . Лъжливи повиквания – 17. Състояние на системите за оповестяване и информация: системите за оповестяване, известяване и информация работят нормално. Радиационен фон – стойностите на радиационната гама фон, измерен от националната автоматизирана система за мониторинг и постовете за радиационно наблюдение и оповестяване са в нормалните за страната граници /от 0,08 до 0,40 микросиверта за час/. По-характерни произшествия: На 26.02.2012 г. в 12.06 часа е получено съобщение за пожар в лек автомобил “Ауди 100” на кръстовището на бул.”Панчо Владигеров” и бул.”Ал.Станишев”, гр.София. Произшествието е ликвидирано с 1 ПА от 09 РСПБЗН и линейка от 01 РСПБЗН-София. Пострадал е мъж на 56 години – транспортиран е до МБАЛСМ “Пирогов”. Унищожен е лекия автомобил. За изминалото денонощие звената за Пожарна безопасност са извършили 23 отводнителни действия и са отработили 13 сигнала за отстраняване на опасни предмета.

   

0 коментарa

Виж още