Ликвидирани са общо 123 пожара

Ликвидирани са общо 123 пожара

За периода от 00:00 до 24:00 часа на 21.11.11 звената за ПБЗН - МВР са реагирали на 159 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 123 пожара. С преки материални щети са възникнали 42 пожара, от които: 21 в жилищни сгради; 2 в промишлени сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 7 в транспортни средства; 2 в горски масиви; 1 в открити площадки в урбанизираните територии; 7 в съоръжения на открито . При пожари няма загинали и пострадали. Без нанесени материални щети са възникнали 81 пожара, от които: 31 в сухи треви, горска постеля и храсти; 1 в стърнища; 37 в отпадъци; 8 в готварски уреди и комини; 1 в спомагателни помещения; 3 други . Извършени са 30 спасителни дейности, помощни операции и дежурства, от които: 7 при катастрофи в транспортни средства; 1 при битови и промишлени инциденти /инциденти със съдове под налягане, газови уреди, срутване на сграден фонд, свличане на земни маси и др./; 11 техническа помощ /съдействие на други звена на МВР, отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, водоснабдяване и др./; 1 оказване помощ на пострадали граждани /спасяване, оказване на първа помощ и организиране транспортирането до болнично заведение и др./; 10 дежурства с пожарна техника /охрана на пожарна безопасност и обществени мероприятия/ . Лъжливи повиквания – 6 броя. ПТЗ, ПТУ и ОТИО - 15 броя. Състояние на системите за оповестяване и информация: системите за оповестяване, известяване и информация работят нормално. Радиационен фон – стойностите на радиационния гама фон, измерен от националната автоматизирана система за мониторинг и постовете за радиационно наблюдение и оповестяване са в нормалните за страната граници /от 0,08 до 0,40 микросиверта за час/.

   

0 коментарa

Виж още