Лиляна Павлова посети засегнатите от наводненията райони

Лиляна Павлова посети засегнатите от наводненията райони

Работна среща между областния управител инж. Георги Ранов и министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова се проведе днес следобед в сградата на Областна администрация Стара Загора. На заседанието присъстваха заместник областните управители Мариана Кръстева и Маноил Манев, кметът на Стара Загора Живко Тодоров, заместникът му Йордан Николов и директорът на ВиК Стара Загора инж. Румен Райков. Министър Павлова получи информация за актуалната обстановка в областта след обилните дъждове в последните дни. След срещата инж. Ранов и министър Павлова дадоха съвместна пресконференция, на която бе обявено, че на този етап няма да бъде обявявано бедствено положение за област Стара Загора. Остава в сила бедственото положение в общините Раднево и Гълъбово, като най-критична е ситуацията в град Гълъбово, в района на подстанция Гълъбово, където р. Сазлия вече прелива над дигата. В населените места, захранвани от тази подстанция, ще бъде въведен режим на тока, докато водата се отече и подстанцията заработи. Спряно е водоподаването в около 10 села, в които е осигурена питейна вода с водоноски от ВиК. Министър Лиляна Павлова посочи, че след проведени разговори с ръководствата на Напоителни системи и Язовири и каскади двата стратегически язовира – Копринка и Жребчево, са под непрекъснато наблюдение във връзка с повишените им нива и очакваните нови валежи. Министър Павлова подчерта, че в подобни ситуации най-важна е добрата координация между институциите и добави, че се предвиждат законодателни инициативи, свързани с решение за централизираното контролиране на всички водни обекти от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. На следващото заседание на Министерски съвет ще бъдат внесени предложения за изменение в Закона за водите с цел именно подобряване на координацията между институциите. Очаква се бъдат назначени и спешни проверки на язовирите в предаварийно и аварийно състояние. Сред причините за създадените проблемите, които министърът на регионалното развитие и благоустройството посочи, са непочистените корита и дерета, незаконната сеч и неизяснената собственост на част от микроязовирите, като обясни, че ще бъдат обсъждани конкретни мерки в тази насока.

   

0 коментарa

Виж още