Липса на прозрачни процедури и зачитане на обществения интерес е заварило новото общинско ръководство в Стара Загора

Липса на прозрачни процедури и зачитане на обществения интерес е заварило новото общинско ръководство в Стара Загора

На специална пресконференция днес ръководството на Община Стара Загора изнесе данни за неправомерни действия на старото общинско ръководство, начело с кмета проф. Светлин Танчев. „Не сме възлагали одити за проверка на управлението на предишното ръководство, а всеки в ресора си извърши проверка на документацията и сключените договори. Направи се задълбочен анализ на финансовата дисциплина- каза кметът Живко Тодоров. За да има пълна прозрачност осведомяваме обществеността за това, което имаме като наследство, обясни той в началото на днешната пресконференция, касаеща няколко случая на злоупотреби, на които общинското ръководство се е натъкнало. На фирмите, обслужващи градския транспорт в Стара Загора, със заповед с грешно основание, подписана от предишния кмет, са изплатени близо 500 хил. лв., като компенсации за пътуването на пенсионери и инвалиди. Разходът от общинския бюджет не е съгласуван с Общинския съвет, а е поет еднолично от проф. Светлин Танчев, за което той няма съответните правомощия. Кметът цитира и Докладна записка на инж. Митьо Славов – директор на дирекция в Община Стара Загора, с искане пред тогавашния кмет за сключване на договор за близо 5 млн. лв. Славов мотивира извършването на допълнителни строително-монтажни работи със „завишени критерии, наложени от общинското ръководство и възникналия обществен натиск за осветяване на определени райони на територията на града след октомври 2007г.” Те се възлагат на същата фирма- изпълнител, която изпълнява осветлението на Стара Загора, като договарянето става без обявление. Според Живко Тодоров за подобно решение е необходимо провеждането на открита процедура по Закона за обществените поръчки. Идентичен е случая с друга фирма, отново с докладна записка се цитират „непредвидени обстоятелства”, които налагат „завишени критерии на общинското ръководство”. Заявлението на директора на дирекция е за извършването на допълнителни СМР, за което прави договаряне без обявление на стойност 12 млн. лв. Фирмата, която получава договор № 200 от 10 февруари 2009 г., извършва ремонти, ново строителство, рехабилитация и реконструкция на пътища, улична мрежа и републикански пътища. „Смятаме, че подобна практика трябва да бъде прекратена. Щом става въпрос за публични средства трябва да се провеждат открити процедури, за да е спазен обществения интерес и да има конкуренция и по-ниски цени” обясни кметът. Що се отнася до проекта за подобряване на административното обслужване в Община Стара Загора, или за т.нар. „електронно правителство”, всички разходи в размер на 1 990 хил. 296 лв. са изплатени с бюджетни пари, предварително. От тях Оперативната програма Административен капацитет реално е верифицирала 1 126хил 297 лв., т.е. не се признават близо 700 хил. лв. от направените разходи. Електронните услуги не са действащи и има предоставени само 50 лиценза за работа, при 349 служители в тогавашната администрация, стана ясно още днес. Новото ръководство има освен това и други изисквания към работата на платформата. Констатирани нередности има и в проекта „За децата на Стара Загора, с отговорност и любов”, съобщи общинското ръководство. Кметът Живко Тодоров информира, че договорите и заповедите са предадени в Областната дирекция на МВР за извършване на съответните действия по удостоверяване на нарушенията. Предприети са и мерки спрямо служителите на общинската администрация, които имат отношение към тях, добави той. По думите му звеното „Инспекторат” в Община Стара Загора е преструктурирано, така че да може да действа, без санкция от страна на кмета, както е било досега. В пресконференцията днес участваха и зам.-кметовете Йордан Николов, Иванка Сотирова и Янчо Калоянов, секретарят Цена Велкова и гл. финансист Цанка Ганева.

   

0 коментарa

Виж още