Липсва институционална информация за епидемичната обстановка в област Стара Загора

Липсва институционална информация за епидемичната обстановка в област Стара Загора

„Областният управител на област Стара Загора не е получил информация от съответните служби за епидемичната обстановка, възникнала при повишената заболеваемост от хепатит А в областта. Като институция се информираме днес за истинската картина”.Това каза на проведения Регионален съвет по здравеопазване заместник областният управител Галина Стоянова. Тя изрази пълната ангажираност на областния управител Йордан Николов и подкрепата му за онова, което следва да се направи в МБАЛ – Стара Загора за овладяване на възникналата сложна ситуация в региона. Директорът на РИОКОЗ – Стара Загора д-р Елена Канева съобщи, че днес са изпратени 15 кръвни проби от болни в Референтната лаборатория в София, за да бъде установен генотипа на причинителя на заболяването. Създава се Оперативен щаб и се обсъжда вариант две отделения в Университетската болница да поемат болни в случай на нужда, съобщи д-р Златина Нанева директор на Районния център по здравеопазване. Според нея три са направленията, в които ще се работи – строг епидемиологичен контрол, финансово обезпечаване на мерките и човешкия ресурс, който е необходим за овладяване на сложната ситуация. Тя съобщи, че до закриване на инфекциозни отделения в областта се е стигнало преди пет години, поради липса на специалисти. В хода на проведения дебат с участието на специалисти от Медицинския факултет на Тракийския университет се изясни, че при заболяване от вирусен хепатит А, хоспитализацията не е задължителна ограничителна мярка, както твърди и министърът на здравеопазването В момента в инфекциозното отделение в МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” има 217 болни, като днес са постъпили 13, а са изписани 25 болни.

   

0 коментарa

Виж още